top of page

AUDYT

BEZPIECZEŃSTWA

IT

Raport z audytu czytelnie przedstawia zidentyfikowane zagrożenia. Stanowi też podstawę do prac naprawczych.
Wykonujemy audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT w podmiotach publicznych i prywatnych. Zakres audytu może być dostosowany do potrzeb i wymagań klienta.
Image by Jefferson Santos
Image by Philipp Katzenberger

CO

OTRZYMUJESZ ?

Wyniki audytu zostaną przedstawione w formie raportu pisemnego oraz zostaną omówione bezpośrednio na spotkaniu z zarządem firmy oraz wyznaczonymi osobami.

Pełną informację na temat poziomu bezpieczeństwa it firmy na dzień przeprowadzenia audytu,

Rekomendacje wskazujące jakie działania należy podjąć, by zredukować stwierdzone ryzyka,

Możliwość zaplanowania budżetu w odniesieniu do realnych potrzeb,

Skrócenie procesu decyzyjnego i zakupowego.

bottom of page