top of page
D64B6912.JPG
rodopl-logo-h.png

Misją rodo.pl jest wsparcie klientów w zakresie wdrożenia w życie przepisów związanych
z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Historia powstania związana jest
z firmą JTC, w której istniejący dział ochrony danych osobowych przekształcił się w 2017 roku w spółkę. Od blisko 5 lat świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji.

 

Przeprowadziliśmy ponad 100 audytów bezpieczeństwa oraz wdrożyliśmy kilkadziesiąt sprawnie funkcjonujących systemów ochrony informacji. Na stałe współpracujemy z kilkudziesięcioma klientami w zakresie outsourcingu Inspektora Ochrony Danych.

 

Nasza strategia biznesowa opiera się na współpracy zarówno z instytucjami publicznymi, kulturalnymi i klientami biznesowymi MŚP i CORPO. Dzięki temu nasi klienci otrzymują profesjonalną obsługę i system bezpieczeństwa przygotowany i dostosowany do indywidulanych potrzeb. Działamy w oparciu o wytyczne dotyczące audytowania zawarte w normie ISO 19011.
 

Dysponujemy doświadczonym zespołem, złożonym z prawników, informatyków i audytorów wiodących ISO. Współpracujemy także z prężnymi partnerami biznesowymi - rozpoznawalną i cenioną na rynku IT - firmą JTC oraz cieszącą się wysokim zaufaniem Klientów – Kancelarią Radców Prawnych SZS Partners.

krzysztof-kowal_edited.jpg

KRZYSZTOF KOWAL

PREZES ZARZĄDU

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017

Prezes Zarządu w spółce Rodo.pl, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa, Trener ds. bezpieczeństwa informacji, Auditor ISO 27001 oraz Magister Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ukończył wiele kursów i specjalizacji w zakresie zarządzania, finansów publicznych i sprzedaży.  Twórca wielu systemów bezpieczeństwa danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. 

Budowanie świadomości przed atakami cyberprzestępców stanowi dla niego misję zawodową. Aktywnie przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa kontrahentów rodo.pl, łącząc wiedzę oraz doświadczenie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z klientami i pracownikami.

Prowadzi również szereg szkoleń, w tym dla kadry kierowniczej, zwracając uwagę na zagadnienia istotne i krytyczne z punktu widzenia najwyższego kierownictwa.

Przez długi czas był związany z branżą finansową w BZ WBK  Leasing S.A. (obecnie Santander Leasing S.A.), gdzie pełnił stanowisko zastępcy Dyrektora Sprzedaży na terenie kraju.  

 

Jego mottem w biznesie są  słowa Bryana Tracy’ego

„Umiejętność zdyscyplinowania się, by zrezygnować z natychmiastowej satysfakcji w zamian za większą nagrodę w dłuższej perspektywie jest nieodzownym warunkiem sukcesu.”

cezary-sadowski.jpg

CEZARY SADOWSKI

CZŁONEK ZARZADU

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie z zakresu sprzedaży oprogramowania klasy ERP do sektora MŚP a także rozwiązań informatycznych, dedykowanych do prowadzenia przychodni i poradni medycznych. Od dwóch lat zajmuje się audytowaniem i wdrażaniem w firmach i  instytucjach publicznych unijnej reformy ochrony danych osobowych. W 2017 roku odbył szkolenie  z zakresu praktycznego stosowania rodo, organizowanego przez ODO24 Sp. z o.o.. Jest członkiem nieformalnego stowarzyszenia inspektorów ochrony danych osobowych z Poznania. W 2018 roku uczestniczył w szkoleniu obejmującym wprowadzenie i stosowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, organizowanego przez Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Jako członek zarządu rodo.pl odpowiada za wprowadzanie nowych produktów do oferty spółki. Pełni tez aktywnie funkcję inspektora ochrony danych w wielu podmiotach prywatnych i publicznych.

krzysztof-winiarski.jpg

KRZYSZTOF WINIARSKI

KIEROWNIK DZIAŁU PRAWNEGO

Radca Prawny

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie problematyki odszkodowań ze szczególnym uwzględnieniem zadośćuczynienia w postępowaniach, które dotyczą szkód osobowych m.in. obrażenia ciała, krzywda z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny, błędy medyczne.
Reprezentuje klientów Kancelarii SZS - Partners w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym w dochodzeniu i egzekwowaniu odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę. Zajmuje się również analizą i skutecznym prowadzeniem dotychczas zakończonych przez ubezpieczycieli spraw w związku z zaniżonym odszkodowaniem za auta zastępcze oraz uszkodzone czy skradzione samochody i maszyny. Ponadto doradza klientom Kancelarii SZS - Partners w sprawach wyboru zakresu oraz wysokości polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczeń osobowych pracowników i majątkowych.
W 2017 roku rozpoczął współpracę z działem ochrony danych osobowych w firmie JTC Jacek Trzeciak. W 2018 r dział przekształcił się w firmę rodo.pl Sp. z o.o. Sp.k. gdzie pełni funkcję kierownika działu prawnego. Uczestniczył oraz samodzielnie prowadził kilkanaście audytów zgodności z RODO w różnego rodzaju podmiotach. Opiniuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz różnego rodzaju dokumenty w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych.

Image by Tingey Injury Law Firm

KATARZYNA ŚLUSAREK

DZIAŁ PRAWNY

Prawnik

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia magisterskie na kierunku Antropologii kulturowej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, posiada wieloletnie doświadczenie w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także ochronie dóbr osobistych.
Od czasu wprowadzenia reformy unijnej w obszarze ochrony danych osobowych (RODO), zajmuje się kompleksową analizą i oceną zgodności z obowiązującymi przepisami umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz sporządzaniem i wdrażaniem dokumentacji systemu ochrony danych osobowych. Dla prawidłowego realizowania tych zadań, na bieżąco monitoruje i interpretuje krajowe przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa danych w kontekście RODO.

Image by Luther Bottrill

KRZYSZTOF DZIEMIAN

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017 (PR 320 )

Studiował ETI na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Certyfikowany administrator baz danych Oracle, dodatkowo specjalista w zakresie identyfikacji, opisu i optymalizacji procesów biznesowych. Prowadził szkolenia z zakresu Kompetencji ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Wieloletni administrator baz danych i analityk procesów w największych projektach dotyczących zarządzania procesowego w Administracji Publicznej.

D64B6833_edited.jpg

EDYTA WOJTYLAK

DZIAŁ PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Inspektor ds. Rejestracji Podpisu Elektronicznego

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy administracyjnej.

Od 2019 roku certyfikowany Inspektor ds. Rejestracji podpisu elektronicznego PWPW Centrum Usług Zaufania Sigillum. 

bottom of page