top of page

Badanie trzeźwości pracowników - opinia MRPiPS

W jednym z sierpniowych newsletterów informowaliśmy Państwa o stanowisku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w sprawie badań trzeźwości pracowników dokonywanych przez pracodawców. W swojej opinii z dnia 27 czerwca br. organ ds. ochrony danych osobowych wyraził pogląd, iż pracodawcy jako administratorzy danych osobowych nie mają podstawy prawnej, która umożliwiłaby im samodzielną kontrolę pracowników alkomatem.W dniu 16 września br. UODO na swojej stronie poinformowało, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opowiada się przeciwko możliwości samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę, tym samym popierając ww. stanowisko Prezesa UODO.  Resort pracy wyraził swoją opinię na skutek wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wydanie objaśnień prawnych w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, w kwestii kontroli trzeźwości pracowników, w której wskazano, iż badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca.


Polecamy zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem opinii resortu pracy (https://uodo.gov.pl/pl/138/1188). Ponadto ważnym aspektem w niniejszej sprawie jest również zwrócenie uwagi przez Prezesa UODO, iż to właśnie on jest organem powołanym ustawowo do wyjaśniania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

12 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page