top of page
  • Rodo.pl

Dane biometryczne – ważny jest cel przetwarzania

Identyfikacja pracownika w oparciu o jego dane biometryczne stawia przed pracodawcą konieczność spełnienia określonych wymogów. Gdzie i kiedy można stosować takie rozwiązania? Wskazówki można znaleźć w stanowisku PUODO.Dane biometryczne które, zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO stanowią szczególne kategorie danych osobowych, podlegają również szczególnym zasadom przetwarzania. RODO konkretnie w odniesieniu do tego rodzaju danych formułuje ogólny zakaz ich przetwarzania z jednoczesnym wskazaniem okoliczności wyjątkowych i warunków, przy spełnieniu których ów zakaz nie ma zastosowania.


W ostatnim czasie, stanowisko w tym zakresie (aktualnie w kontekście celu jakim jest rejestracja czasu pracy) na swojej stronie www przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Przypomnieć należy, że na początku tego roku, PUODO nałożył karę finansową na szkołę, za wykorzystanie danych biometrycznych w postaci odcisków palców uczniów, w celu dostępu do szkolnej stołówki. 


Należy wskazać, iż w przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy, przetwarzanie danych biometrycznych regulują przepisy prawa pracy, które nie przewidują podstaw prawnych do przetwarzania danych biometrycznych pracowników w celu rejestracji czasu pracy.


Jednocześnie jak wskazał PUODO „Pracodawca zatem, wykorzystując dane biometryczne pracownika do rejestracji czasu pracy, naruszyłby zasady określone w RODO (art. 5 ust. 1). W szczególności przetwarzałby dane wbrew zasadzie legalności (lit. a), ograniczenia celu (lit. b) oraz minimalizacji danych (lit. c)(…).”


Pełne stanowisko krajowego organu nadzorczego znajdą Państwo pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1521.

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page