top of page
  • Rodo.pl

Kontrola trzeźwości pracownikaDnia 27 czerwca 2019 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) odniósł się do szeroko komentowanej ostatnio w mediach, a to z uwagi na nowelizację przepisów kodeksu pracy, kwestii kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Wspomniana nowelizacja wprowadziła wiele zamieszania i wątpliwości w odniesieniu do często praktykowanych przez pracodawców tzw. wyrywkowych kontroli trzeźwości.


Zgodnie z obowiązującą od dnia 4 maja 2019 roku treścią art. 22 (1)b kodeksu pracy dane szczególnych kategorii, tzw. dane wrażliwe czyli m.in dane o stanie zdrowia mogą być przetwarzane przez pracodawcę, wyłącznie jeżeli przekazanie takich danych następuje z inicjatywy pracownika. Jednocześnie należy wskazać, iż cyt. „w opinii UODO wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia”. UODO dodatkowo wskazuje jeszcze na inne przepisy znajdujące zastosowanie w niniejszych okolicznościach, a mianowicie na ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Warto więc zapoznać się z artykułem opublikowanym na stronie www UODO

(https://uodo.gov.pl/pl/138/1076), gdyż jako oficjalne stanowisko polskiego organu nadzorczego, stanowić powinno wytyczne dotyczące postępowania przez pracodawców jako administratorów danych osobowych swoich pracowników, w kontekście możliwych do podjęcia czynności kontroli stanu ich trzeźwości podczas wykonywania obowiązków służbowych.

12 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page