top of page

Kopiowanie dowodów osobistych - II

W artykule https://rodo.pl/aktualnosci/dowody-osobiste-kopia informowaliśmy o ważnej zmianie w przepisach ustawy o  dokumentach publicznych, w tym m.in. dotyczącej zakazu kopiowania dowodów osobistych.


Kontynuując i nieco poszerzając omówienie wspomnianej nowelizacji należy wspomnieć, że definicja „dokumentu publicznego” nie ogranicza się wyłącznie do dowodów osobistych czy praw jazdy.  


W ustawie dokumenty publiczne zostały podzielone na 3 kategorie, w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa:

  • I kategoria - są to najważniejsze dokumenty osobiste, czyli dowód osobisty, paszport, akt małżeństwa, dokumenty wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, prawo jazdy i dowód rejestracyjny, legitymacje służbowe (np. policyjne)

  • II kategoria - są to najistotniejsze dokumenty odnoszące się do bezpieczeństwa państwa,

  • III kategoria - są to te dokumenty, które mają wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego – n.p.: koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.

Jak wynika z ustawowej kategoryzacji, dokumentem publicznym w rozumieniu ustawy jest większość używanych i istotnych dla każdego z nas dokumentów, a przetwarzanie tych dokumentów od teraz podlega reglamentacji i sankcjom. Bowiem, podmiot, który będzie wytwarzać, oferować, zbywać lub przechowywać w celu zbycia replikę dokumentu publicznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2


Oczywiście nie dotyczy to wszystkich podmiotów i sytuacji. Wyjątki od stosowania ustawy mogą przewidywać przepisy szczególne np. dotyczące sektora bankowego, który nadal będzie kserować dowody osobiste. Czy legalnie? Tym tematem zajmiemy się w kolejnych newsletterach.

7 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page