top of page
  • Krzysztof Dziemian

Zbliżony zakres zadań

Ciężar obowiązków wynikających z RODO tak dla firm, jak i dla instytucji publicznych ma zbliżony zakres.Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich instytucji i przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe, bez względu na ich wielkość i obroty oraz niezależnie od formy prowadzonej działalności.
2 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page