top of page
pexels-photo06.jpg

INSPEKTOR

OCHRONY

DANYCH

Zapewniamy dostęp do kompleksowej, stałej obsługi miesięcznej pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych
zgodnie z artykułem 39 RODO.
Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych ma charakter abonamentowy i rekomendujemy aby została poprzedzona audytem zgodności RODO.
IOD - Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za przekazywanie wytycznych dotyczących zmian
w poszczególnych procesach zgodnie wytycznymi z audytu startowego i analizy ryzyka
Image by Alvaro Reyes

ZAKRES USŁUGI

SREBRNY
(PODSTAWOWY)

Idealny dla małych organizacji z niską liczbą oraz fluktuacją pracowników.

INFORMOWANIE O OBOWIĄZKACH SPOCZYWAJĄCYCH NA ADMINISTRATORZE
REAGOWANIE NA INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ART. 33 I  34 RODO
WSPÓŁPRACA Z ORGANEM NADZORCZYM
PEŁNIENIE FUNKCJI
PUNKTU KONTAKTOWEGO
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
KONSULTACJE W KWESTII ZAPISÓW
W UMOWACH DOTYCZĄCYCH POWIERZENIA DANYCH
KONSULTACJE W ZAKRESIE WPROWADZANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH
INFORMOWANIE O OBOWIĄZKACH SPOCZYWAJĄCYCH NA ADMINISTRATORZE
KONSULTACJE W KWESTII
BIEŻĄCYCH SPRAW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
CYKLICZNY PRZEGLĄD OBSZARU WRAZ Z ANALIZĄ RYZYKA
(DZIAŁ FIRMY, KOMÓRKA ORGANIZACYJNA)
1 NA ROK
 
WYDANIE ZALECEŃ DO OCENY SKUTKÓW OCHRONY DANYCH
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
RAZ NA PÓŁ ROKU
ZŁOTY
(ROZSZERZONY)

Idealny dla średniej wielkości organizacji z niską fluktuacją pracowników.

NAJPOPULARNIEJSZA

OFERTA

INFORMOWANIE O OBOWIĄZKACH SPOCZYWAJĄCYCH NA ADMINISTRATORZE
REAGOWANIE NA INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ART. 33 I  34 RODO
WSPÓŁPRACA Z ORGANEM NADZORCZYM
PEŁNIENIE FUNKCJI
PUNKTU KONTAKTOWEGO
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
KONSULTACJE W KWESTII ZAPISÓW
W UMOWACH DOTYCZĄCYCH POWIERZENIA DANYCH
KONSULTACJE W ZAKRESIE WPROWADZANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH
INFORMOWANIE O OBOWIĄZKACH SPOCZYWAJĄCYCH NA ADMINISTRATORZE
KONSULTACJE W KWESTII
BIEŻĄCYCH SPRAW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
CYKLICZNY PRZEGLĄD OBSZARU WRAZ Z ANALIZĄ RYZYKA
(DZIAŁ FIRMY, KOMÓRKA ORGANIZACYJNA)
DO 2 ROCZNIE
 
WYDANIE ZALECEŃ DO OCENY SKUTKÓW OCHRONY DANYCH
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
RAZ NA KWARTAŁ
SPOTKANIE W SIEDZIBIE KLIENTA
DO 8H MIESIĘCZNIE
PLATYNOWY
(PEŁNY)

Idealny dla większych organizacji, zatrudniających ponad 100 pracowników.

INFORMOWANIE O OBOWIĄZKACH SPOCZYWAJĄCYCH NA ADMINISTRATORZE
REAGOWANIE NA INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ART. 33 I  34 RODO
WSPÓŁPRACA Z ORGANEM NADZORCZYM
PEŁNIENIE FUNKCJI
PUNKTU KONTAKTOWEGO
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
KONSULTACJE W KWESTII ZAPISÓW
W UMOWACH DOTYCZĄCYCH POWIERZENIA DANYCH
KONSULTACJE W ZAKRESIE WPROWADZANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH
INFORMOWANIE O OBOWIĄZKACH SPOCZYWAJĄCYCH NA ADMINISTRATORZE
KONSULTACJE W KWESTII
BIEŻĄCYCH SPRAW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
CYKLICZNY PRZEGLĄD OBSZARU WRAZ Z ANALIZĄ RYZYKA
(DZIAŁ FIRMY, KOMÓRKA ORGANIZACYJNA)
DO 4 ROCZNIE
 
WYDANIE ZALECEŃ DO OCENY SKUTKÓW OCHRONY DANYCH
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW
KAŻDORAZOWO
SPOTKANIE W SIEDZIBIE KLIENTA
DO 24H MIESIĘCZNIE
DOSTĘP DO WWW.REJESTRY.RODO.PL
ORAZ WSPÓŁPROWADZENIE
REJESTRÓW Z KLIENTEM

OBOWIĄZKI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektor musi wypełniać swoje obowiązki w oparciu o Ustawę z dnia 10.05.2018 r.  o Ochronie Danych Osobowych oraz o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i jest odpowiedzialny za:

 • wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego  z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;

 • systematyczna analiza przepisów i tworzenie wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych;

 • opracowywanie, opiniowanie oraz doprowadzanie do zawierania umów  w przedmiocie powierzania danych osobowych;

 • weryfikacja, aktualizacja dokumentacji i wewnętrznych procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych;

 • doradztwo merytoryczne, prowadzenie szkoleń na temat wytycznych, rekomendacji  i dobrych praktyk oraz budowanie świadomości pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;

 • odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w zgodności z RODO;

 • wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem prawa dostępu do danych

 • nadzorowanie działań Administratora w zakresie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 • ciągłe dostosowywanie organizacji do nowych wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych;

 • reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z UODO;

 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych;

 • udzielanie osobom, których dane osobowe są przetwarzane, odpowiedzi wynikającej  z prawa tych osób do kontroli przetwarzania danych;

 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw;

 • prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym, udział w kontrolach organu nadzorczego oraz współpraca z organem nadzorczym;

 • aktualizacja dokumentacji dot. RODO. Obowiązkiem IOD będzie zapoznanie się  z dokumentami i aktualizowanie ich o obowiązujące normy i przepisy;

 • przeprowadzenie weryfikacji i sprawdzenia stanu ochrony danych osobowych zakończone raportem sprawozdawczym w formie pisemnej. Wyniki raportu sprawdzającego zostaną przedstawione na spotkaniu z osobami odpowiedzialnymi;

 • przeprowadzenie analizy ryzyka w oparciu o rejestr czynności przetwarzania.

Image by Jess Bailey

CO ZYSKASZ KORZYSTAJĄC Z NASZEJ USŁUGI ?

 • Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w pełnym zakresie wynikającym z RODO,

 • Konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych,

 • Współpracę we wdrożeniu wydanych rekomendacji,

 • Wsparcie prawne Administratora,

 • Nadzór nad przestrzeganiem RODO,

 • Opiniowanie dokumentów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami

 • Stała współpraca w bieżącej aktualizacja dokumentacji

 • Optymalizacja kosztów związanych z funkcjonowaniem IOD

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inspektorsko-audytorską

CZĘSTO ZADAWANIE PYTANIA

POPROŚ O OFERTĘ

Klikając wyślij przekazujesz nam swoje dane w celu nawiązania współpracy. Administratorem Twoich danych jest rodo.pl sp. z o.o. sp. k..
Więcej informacji w polityce prywatności strony.

Dziękujemy za kontakt !

Image by NordWood Themes
OfertaIOD
bottom of page