top of page

OFERTA

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia oraz koordynowania procesu ochrony danych osobowych, zgodne z aktualnym stanem prawnym, który na bieżąco monitorujemy. 
Gwarantujemy dedykowane rozwiązania, zindywidualizowane do potrzeb i oczekiwań Klienta, a także dostęp do kompleksowej, stałej obsługi miesięcznej, w tym również pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Unii Europejskiej tzw. RODO, każdy podmiot gospodarczy ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność ochrony danych osobowych. RODO zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia właściwego, adekwatnego do ryzyka, stopnia bezpieczeństwa (art.32, ust. 1) oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 5, ust. 2).
pexels-photo06.jpg

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych ma charakter abonamentowy i musi zostać poprzedzona audytem zgodności RODO.

iStock_84858165.jpg

Przepisy RODO stawiają konkretne wymagania odnośnie ochrony danych osobowych. Z jednej strony są elastyczne, a z drugiej przewidują sankcje za niespełnienie wymagań.

pexels-photo04.jpg

Usługa została stworzona, by pomagać użytkownikom w codziennej pracy z dokumentami związanymi
z ochroną danych osobowych.

pexels-photo19.jpg

Na naszych szkoleniach podnosimy świadomość konieczności ochrony danych osobowych a także przekazujemy praktyczną wiedzę i umiejętności do wykorzystania w codziennej pracy.

pexels-photo11.jpg

Całościowe podejście do ochrony danych osobowych wymaga działania na wielu płaszczyznach. Nasza pomoc we wdrożeniu obejmuje zagadnienia prawne, informatyczne i organizacyjne.

SZKOLENIA

SZKOLENIA

Budując świadomość na temat zagrożeń występujących w dzisiejszym świecie zabezpieczasz swój biznes. Nasze szkolenia dostarczą ci narzędzi, rozwiną umiejętności i zbudują bezpieczną kulturę pracy w organizacji.
Image by freestocks

Mając świadomość, że wszystko co jest podłączone do sieci Internet prędzej czy później zostanie zaatakowane przez cyberprzestępców, nasi najlepsi specjaliści na bieżąco analizują informację na temat technik i sposobów atakowania firm, instytucji oraz samych użytkowników przez hakerów.

pexels-photo19.jpg

Na naszych szkoleniach podnosimy świadomość konieczności ochrony danych osobowych a także przekazujemy praktyczną wiedzę i umiejętności do wykorzystania w codziennej pracy.

AUDYTY

AUDYTY

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Nawet bardzo zaawansowany system ochrony informacji, który nie podlega monitorowaniu i cyklicznej weryfikacji, szybko traci swoje właściwości. Lekceważenie zagadnień bezpieczeństwa informacji jest niebezpieczną praktyką, która może spowodować nieoczekiwane zagrożenie i poważną stratę nie tylko samego przedsiębiorcy, ale także jego Klientów.
pexels-photo21.jpg

Krajowe Ramy Interoperacyjności nakładają na podmioty publiczne szereg wymagań. Weryfikujemy i ustalamy czy przyjęte rozwiązania spełniają wymogi określone w przepisach prawa.

pexels-photo20.jpg

Całościowe podejście do ochrony danych osobowych wymaga działania na wielu płaszczyznach. Nasza pomoc we wdrożeniu obejmuje zagadnienia prawne, informatyczne i organizacyjne.

Image by Jefferson Santos

Wykonujemy audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT w podmiotach publicznych i prywatnych. Zakres audytu może być dostosowany do potrzeb i wymagań klienta.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Według badania Ocean Tomo, LLC z 2015 roku, 84% wartości firmy stanowią wartości niematerialne. Innowacje są często uważane za kluczowy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Działaniom progresywnym toważyszy jednak stałe zagrożenie związane z przejęciem innowacji przez konkurentów, co uniemożliwi czerpanie z nich należytych korzyści, czy uzyskanie zwrotu nakładów poniesionych na badania i rozwój.
pexels-photo15.jpg

Wyobraź sobie poniższą sytuację i odpowiedz na pytania: Twój ważny pracownik odchodzi do konkurencji. Wie o firmie wszystko. Zna twoją strategię. Zna klientów. Zna warunki umów handlowych. Zdobył doświadczenie dzięki Tobie. Jak jesteś przygotowany?

PODPIS ELEKTRONICZNY

PODPIS ELEKTRONICZNY

Najpopularniejszym produktem oferowanym przez Centrum Usług Zaufania Sigillum jest kwalifikowany certyfikat podpisu zgodny z Rozporządzeniem eIDAS. Certyfikat można wykorzystać do składania deklaracji w ZUS, wysyłania sprawozdań do KRS, zawierania (podpisywania) umów oraz udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych, w tym JEDZ. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w UODO, przesyłać dane do GIIF, a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej.
Image by FLY:D

Usługi zaufania pozwalają na bezpieczne potwierdzenie tożsamości przez obywateli. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r, usługi są uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

bottom of page