top of page

TAJEMNICA

PRZEDSIĘBIORSTWA

Według badania Ocean Tomo, LLC z 2015 roku, 84% wartości firmy stanowią wartości niematerialne. Innowacje są często uważane za kluczowy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Działaniom progresywnym toważyszy jednak stałe zagrożenie związane z przejęciem innowacji przez konkurentów, co uniemożliwi czerpanie z nich należytych korzyści, czy uzyskanie zwrotu nakładów poniesionych na badania i rozwój.
Image by James McDonald
Image by Campaign Creators

AUDYT

WSTĘPNY

Wyobraź sobie poniższą sytuację i odpowiedz na pytania: Twój ważny pracownik odchodzi do konkurencji. Wie o firmie wszystko. Zna twoją strategię. Zna klientów. Zna warunki umów handlowych. Zdobył doświadczenie dzięki Tobie. Jak jesteś przygotowany?

 • Czy kluczowi klienci nadal będą wybierać Twoją ofertę?

 • Czy konkurencja będzie znać Twoją strategię rozwoju?

 • Czy konkurencja powinna zarabiać na Twojej pracy i wysiłku?

 • Co zrobiłeś, by z takiej sytuacji wyjść obronną ręką?

 

Jeżeli chcesz bądź potrzebujesz doradztwa w tym zakresie, to skontaktuj się z nami, zespołem rodo.pl.

CO WYKONUJEMY

W RAMACH USŁUGI

AUDYTU WSTĘPNEGO?

 • Podpisanie umowy o zachowaniu poufności (ang. non-disclosure agreement - NDA).

 • Przeprowadzenie badań ankietowych oraz spotkań audytowych.

 • Wizja lokalna kluczowych pomieszczeń.

 • Analiza prawna - weryfikacja zapisów umów.

 • Analiza wykorzystywanych zasobów informatycznych.

 • Przedstawienie sprawozdania z audytu wraz ze wzorami dokumentów do wdrożenia

 • Przygotowanie dokumentacji (w tym propozycji) z uwzględnieniem ewentualnych zmian.

 • Szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników.

 • Przygotowanie i wdrożenie procedury związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.

pexels-photo10.jpg
iStock_000019056245.jpg

USŁUGA

ABONAMENTOWA

 • Pomoc we wdrożeniu wydanych rekomendacji.

 • Przeprowadzania sprawdzenia, czy pojawiły się nowe informacje, które powinny być traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa (TP).

 • Pomoc w przypadku wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem TP.

 • Konsultacje w kwestii bieżących spraw dotyczących ochrony TP.

 • Konsultacje w kwestii zapisów w umowach dotyczących TP.

bottom of page