top of page

WDROŻENIE

RODO

Całościowe podejście do ochrony danych osobowych wymaga działania na wielu płaszczyznach. Nasza pomoc we wdrożeniu obejmuje zagadnienia prawne, informatyczne i organizacyjne.
pexels-photo21.jpg
Image by Surface

CZYM JEST WDROŻENIERODO ?

 • Podmiot przetwarzający dane osobowe musi je odpowiednio chronić. Poziom ochrony i stosowane metody zależą od wielu czynników. Zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) administrator danych osobowych musi stale utrzymywać adekwatny do procesów przetwarzania i zagrożeń poziom ochrony.

 • Oznacza to, że "wdrożenie rodo" jest działaniem stałym, tak samo ważnym jak np. dbanie o dobrą kondycję finansową podmiotu.

JAK JE PRZEPROWADZAMY ?

 • Przeprowadzamy audyt zgodności z RODO,

 • Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych bądź wspieramy wcześniej powołanego,

 • Szkolimy personel mający styczność z danymi osobowymi,

 • Przeprowadzamy okresowe audyty i kontrole,

 • Zapewniamy konsultacje w zakresie zagadnień prawnych i informatycznych,

 • Pomagamy w przypadku incydentów,

 • Reprezentujemy Administratora w przypadku kontroli ze strony UODO.

Image by Sebastian Herrmann
Image by Alvin Mahmudov

CO ZYSKUJESZ ?

 • Zmniejszenie ryzyka „wycieku danych” poprzez zwiększenie poziomu ich ochrony,

 • Pomoc specjalistów w redukowaniu negatywnych sutków incydentów,

 • Możliwość zaplanowania zakupów w oparciu o zalecenia oparte na fachowej wiedzy,

 • Zmniejszenie ryzyka związanego z nałożeniem kar administracyjnych przez UODO, poprzez działanie zgodne z RODO.

bottom of page