top of page
 • Czy będę musiał coś robić z dokumentacją?
  Po otrzymaniu od nas dostosowanej dokumentacji musisz ją wprowadzić w życie. Pomagamy sfomułować odpowiednie pismo i ustalamy wspólnie jak Polityka bezpieczeństwa zostanie wprowadzona. Z doświadczenia wiemy, że musi być to sposób zwyczajowo stosowany w Twojej firmie. Ustalamy też, gdzie dokumenty będą zawsze dostępne dla pracowników.
 • Kto mi przygotuje dokumentację?
  Nasi specjaliści we współpracy z Tobą. Przygotowane dokumenty weryfikujemy i dostarczamy Tobie w postaci elektronicznej. Ustalamy także kolejne kroki – wprowadzenia jej w życie.
 • Jakie dokumenty dostanę?
  Politykę bezpieczeństwa z załącznikami wymaganymi przez przepisy RODO. Do tego pismo dzięki któremu wprowadzisz ją w życie firmy. To pismo warto trzymać razem z polityką bezpieczeństwa.
 • Co muszę z otrzymanymi dokumentami zrobić?
  Wydrukuj je i trzymaj ich elektroniczną kopię. Każdy pracownik musi się z nią zapoznać w zakresie, który jest mu potrzebny do pracy. Również nowozatrudnieni muszą ją znać – najlepiej jest to zrobić, gdy pracownik będzie pierwszego dnia w pracy. Politykę udostępniaj na każde żądanie pracownika. Możesz jej kopię trzymać w ogólnie dostępnym miejscu.
 • Czy muszę je drukować?
  Nie ma takiego obowiązku jeżeli wszyscy pracownicy będą mieli dostęp do jej wersji elektronicznej.
 • Co w praktyce oznacza płatność 50/50?
  Połowę kwoty płacisz zlecając nam przygotowanie dokumentów a drugą po ich dostosowaniu i przekazaniu Tobie.
 • Od jakiej kwoty jest naliczany rabat na szkolenia z cyberbezpieczeństwa?
  Od kwot dostępnych pod adresem: link do cennika.
 • Na czym mogą pracownicy oglądać szkolenie?
  Na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową i głośnikiem lub z podłączonymi słuchawkami.
 • Jak długo jest dostępne szkolenie?
  Przez 12 miesięcy do daty zakupu. Można oglądać dowolną ilość razy.
 • Co zrobić gdy pracownik w trakcie szkolenia odejdzie z firmy?
  Wpisać na to miejsce nowego pracownika. W trakcie ważności szkolenia (12 miesięcy od daty zakupu) możesz wymienić do 20% pracowników bez dopłaty.
 • Co po szkoleniu? Czy dostanę certyfikat?
  Tak, każdy pracownik który ukończył szkolenie otrzyma certyfikat z imieniem i nazwiskiem. Certyfikat jest wystawiany elektronicznie – plik pdf. Jedną kopię należy przekazać pracownikowi a drugą umieścić w jego aktach osobowych.
bottom of page