Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę mieć politykę ochrony danych ?


To zależy od wielkości firmy. Jeżeli zatrudniasz kilka osób – warto rozważyć. Jeżeli jest to kilkanaście – bez niej będzie trudno. Jeżeli kilkadziesiąt i więcej – koniecznie. Polityka ochrony danych reguluje zasady ochrony danych odpowiednio do potrzeb Administratora.
Po co są potrzebne szkolenia z RODO ?


Przeszkolony personel popełnia mniej błędów a więc ryzyko nałożenia kary przez UODO jest również mniejsze. Dodatkowo, nasze szkolenia pokazują jak można i jak należy wykorzystywać wymagania nałożone przez przepisy.
Dlaczego muszę się zajmować tajemnicą przedsiębiorstwa ?


Każda firma buduje swój sukces na umiejętnym wykorzystaniu informacji. Uzbrojenie maszyn, procedury, receptury – obszarów gdzie fachowa wiedza jest niezbędna jest wiele. Trzeba je chronić, jeżeli przedsiębiorca chce dzięki nim zarabiać i rozwijać się.
Czemu służy audyt zgodności KRI ?


Pozwala ustalić w jakim stopniu podmiot wykonujący zadania publiczne jest zgodny z wymogami określonymi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku. Wiedza ta umożliwia zaplanowanie wydatków zgodnie z realnymi potrzebami podmiotu.
Jak sprawdzić czy posiadam certyfikat firmowy czy prywatny?


Należy uruchomić program 'Manager CryptoCard Suite', otworzyć zakładkę 'Narzędzia', uruchomić 'Menadżer certyfikatów', odnaleźć certyfikat na liście, kliknąć na nim dwukrotnie, otworzyć zakładkę 'Szczegóły' i odczytać treść zapisaną w wierszu 'Podmiot'. Jeżeli oprócz imienia i nazwiska pod pozycją „O =” znajdziemy nazwę firmy lub instytucji to jest to certyfikat Firmowy. Jeżeli nie ma pozycji „O =” tzn. że posiadamy certyfikat Prywatny.

#podpis
Na czym polega wizyta w Punkcie Rejestracji?


Wizyta w Punkcie Rejestracji polega na zweryfikowania tożsamości klienta (ew. zweryfikowaniu dokumentów firmowych) i podpisaniu umów na podstawie których generowany jest certyfikat . Wygenerowany certyfikat zapisywany jest przez Inspektora do Spraw Rejestracji na karcie kryptograficznej i wydawany klientowi a jego ważność rozpoczyna się w dniu następnym. Klient może też wskazać inny dzień rozpoczęcia ważności.

#podpis
Jak długo czeka się na certyfikat?


Certyfikat generowany jest w trakcie wizyty w Punkcie Rejestracji, więc można go zacząć używać w następnym dniu.
Jak długo trwa wizyta w Punkcie Rejestracji?


Czas trwania zależy od wielu czynników, jednak zazwyczaj obsługa jednej osoby trwa ok 15 minut przy odnowieniu certyfikatów a około 30 minut w przypadku załatwiania certyfikatu po raz pierwszy.

#podpis
Co to jest sekretna fraza?


Sekretna fraza jest to hasło, które umożliwia telefoniczny kontakt z PWPW S.A. w celu unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu. Powinna składać się z przynajmniej 8 znaków, w tym wielkiej litery, małej litery, cyfry i symbolu.

#podpis
Co to jest wartość graniczna transakcji?


Jest to wartość graniczna w PLN jednej transakcji do której certyfikat może być wykorzystany.

#podpis
Czy muszę wypełniać formularze?


Tak, dane zawarte w formularzach służą do wygenerowania umowy oraz do przetransferowania do certyfikatu

#podpis
Czy odnowienie certyfikatu wymaga instalacji nowego oprogramowania?


Tak, jeżeli posiadacz podpisu nie aktualizował oprogramowania na bieżąco w trakcie użytkowania certyfikatu.

#podpis
Jakie są zasady wnoszenia opłat za usługi certyfikacyjne?


Za komponenty (karty i czytniki) pobieramy opłaty gotówkowe. Za certyfikaty Firmowe płatność dokonywana jest po otrzymaniu certyfikatu a za certyfikaty Prywatne należy dokonać przedpłaty na konto PWPW S.A.

#podpis
Czy oprócz podpisywania deklaracji w Programie Płatnika mogę podpisywać inne dokumenty?


Tak, podpis elektroniczny opatrzony certyfikatem kwalifikowanym jest zrównany w prawie z podpisem odręcznym i można go używać do wielu celów.

#podpis
Czy mogę przekazywać innej osobie mój certyfikat aby podpisała się za mnie?


Karta i zapisany na niej certyfikat przypisana jest zawsze do jednej wskazanej w certyfikacie konkretnej osoby. Prawo zabrania udostępniania podpisu innym osobom.

#podpis
Czy po odnowieniu certyfikatu będę miała/miał inny PIN?


Nie, odnowienie certyfikatu polega na zastąpieniu starego certyfikatu nowym. W trakcie wgrywania certyfikatu na kartę nie ingerujemy w tą część karty kryptograficznej na której jest zapisany PIN.

#podpis
Co to jest certyfikat elektroniczny?


Jest to elektroniczne zaświadczenie w którym firma certyfikacyjna potwierdza tożsamość posiadacza podpisu.

#podpis
Czym różni się certyfikat kwalifikowany od komercyjnego?


Certyfikat kwalifikowany zastępuje podpis odręczny a certyfikat komercyjny służy np. do szyfrowania, logowania itp.

#podpis
Na jaki okres może być zakupiony certyfikat?


Na rok lub dwa lata.

#podpis
Czy właściciel konta w EPR musi być Subskrybentem?


Nie, użytkownik konta w EPR (Elektronicznym Punkcie Rejestracji) nie musi być Subskrybentem.

#podpis
Kto to jest Pierwszy i Drugi upoważniony przedstawiciel zamawiającego?


Są to osoby, które są upoważnione do reprezentacji danej organizacji. Np. członkowie zarządu w spółkach z osobowością prawną, właściciele i współwłaściciele firm, dyrektorzy jednostek budżetowych i samorządowych. Prawo do reprezentacji może być scedowane za pomocą Upoważnienia.

#podpis
Czy mogę podpisać umowę z Zamawiającym/Subskrybentem bez czytania?


Nie. Zawsze należy zapoznać się z treścią umów i załączników przed ich podpisaniem. Ich treść jest jawna i opublikowana na stronach PWPW S.A. oraz na stronie naszego Punktu Rejestracji.

#podpis