top of page

Decyzje administracyjne w liczbach


Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) pełni kluczową rolę w egzekwowaniu przepisów o ochronie danych w Polsce. Jednym z aspektów ich działalności jest wydawanie decyzji administracyjnych, które są odpowiedzią na stwierdzone naruszenia. 


Każda decyzja może zakończyć postępowanie w różny sposób – od umorzenia sprawy, przez nakazanie przywrócenia legalnego stanu rzeczy, po nałożenie kary, upomnienia lub ostrzeżenia na administratorów danych.


Choć liczba skarg pozostaje wysoka, to wzrost liczby decyzji pokazuje, że UODO aktywnie reaguje na zgłoszenia, a organizacje muszą być uważne i przestrzegać przepisów RODO. 


W 2022 roku, z 1830 wydanych decyzji, aż 974 zastosowało środki naprawcze, 637 to upomnienia, a w 337 przypadkach wydano nakaz przywrócenia zgodności z prawem.

To ważne, aby każda organizacja rozumiała znaczenie pełnej zgodności z RODO. 


W rodo.pl świadomie wspieramy firmy w tej dziedzinie, pomagając im uniknąć potencjalnych naruszeń i konsekwencji w postaci decyzji administracyjnych.


Nie pozwól, aby Twoja firma stała się częścią tych statystyk. 

Skorzystaj z naszego wsparcia i wiedzy, aby zapewnić sobie spokój, jednocześnie prawidłową ochronę danych.8 wyświetleń0 komentarzy

Komentarze


bottom of page