top of page

Skargi do UODO w liczbach


Rozpatrywanie skarg dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych to jedno z głównych zadań Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Duża liczba skarg w ostatnich latach wskazuje na rosnącą świadomość obywateli w zakresie ich praw


Obywatele zgłaszający naruszenia często wskazują na:

-  przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej, 

- nieuprawnione udostępnianie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym,

- nieautoryzowane działania marketingowe,

- niespełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO,

- braku przekazania kopii danych na żądanie.

- UODO odnotował również liczne skargi na nieprawidłowe wykonanie obowiązku sprostowania danych, nieprawidłową realizację prawa do usunięcia danych, jak również prawa sprzeciwu. 


To pokazuje, że wiedza o prawach wynikających z RODO jest coraz większa, a obywatele są bardziej aktywni w ich egzekwowaniu.

W rodo.pl podkreślamy znaczenie zrozumienia tych obowiązków i praw


Nasi eksperci są tutaj, aby pomóc Twojej organizacji w ich spełnianiu i unikaniu podobnych skarg


Zadbaj o RODO i swoją reputację z rodo.pl!
8 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page