top of page

Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych

Transfer danych do USA według nowych zasad! Od 10 lipca 2023, dane osobowe mogą płynąć z UE do USA łatwiej dzięki Transatlantyckim Ramom Ochrony Danych. Jeśli organizacja w USA jest na „Wykazie ram ochrony danych”, transfer jest uproszczony bez dodatkowych narzędzi. Sprawdź, czy organizacja, której wysyłasz dane jest na liście: dataprivacyframework.gov/s/participant-search


A co, gdy organizacji nie ma na wykazie? Wymagane będą dodatkowe środki zabezpieczające, jak standardowe klauzule ochrony danych. Ważny krok dla bezpieczeństwa Twoich danych! #DataPrivacy #TransatlantyckieRamyOchronyDanych #RODO
9 wyświetleń

Comments


bottom of page