top of page

Jednoznaczne okazanie woli – zgoda RODO

Dziś ostatni atrybut zgody, o którym mowa w jej definicji oraz w naszym artykule https://www.rodo.pl/post/dobrowolna_zgoda - jednoznaczne okazanie woli.


Każda zgoda, a w dziś konstruowanych przepisach, w większości przypadków (np. projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej), jeśli mówi się o zgodzie to odnosi się do tej wyrażonej właśnie na podstawie przepisów RODO, musi być udzielona poprzez aktywne działanie lub oświadczenie, które wyraźnie potwierdzi takie wyrażenie zgody przez użytkownika.


W samym motywie 32 do RODO, wskazano:

„… może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody.”


Bardzo ciekawy przykład podano również w wytycznych grupy roboczej art. 29


„[Przykład 15] Przesunięcie paska na ekranie, machnięcie przed inteligentną kamerą, obrócenie smartfona zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub zakreślenie ósemki mogą być wariantami wyrażenia zgody, o ile zapewnione są jasne informacje i nie ulega wątpliwości, że dany ruch oznacza zgodę w odpowiedzi na konkretne zapytanie (np. przesunięcie paska w lewo oznacza zgodę na wykorzystanie informacji X w celu Y. Należy powtórzyć ruch w celu potwierdzenia). Administrator musi być w stanie wykazać, że zgodę uzyskano w ten sposób, a osoby, których dane dotyczą, muszą mieć możliwość wycofania zgody tak łatwo, jak jej udzieliły.”


Oczywiście zgodę można pobrać również w sposób standardowy papierowo lub ustnie, należy jednak pamiętać o przekazaniu wszystkich informacji, o których mowa w naszym poprzednim artykule dotyczącym świadomości zgody, przed jej pozyskaniem i udokumentowaniu takiego działania, np. poprzez nagranie komunikatu, w przypadku oświadczenia ustnego.


To o czym często zapominają Administratorzy to to, że aby użytkownik świadomie wyraził zgodę, nie może jej uzyskać w drodze tej samej czynności co np. akceptacja warunków usługi lub zawarcie umowy.

W RODO zawsze należy unikać niejednoznaczności i zapewnić, by czynność, za pośrednictwem której wyrażona została zgoda, można w łatwy sposób odróżnić od innych czynności.


Na sam koniec, po raz kolejny przypominamy również, że zgoda powinna być wyrażona zawsze przed rozpoczęciem procesu przetwarzania i zapraszamy do poprzednich artykułów:


Pozdrawiamy,

Zespół rodo.pl


Źródła:


129 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page