top of page

Podpis elektroniczny ze znacznikiem czasu

W przypadku przystępowania do zamówień publicznych i wszelkiego rodzaju przetargów zamawiający ocenia skuteczność złożonych podpisów.Podobnie jak w przypadku podpisywania dokumentów własnoręcznym podpisem, tak podpisanie dokumentu certyfikatem kwalifikowanym sprawdzane jest pod kątem uprawnień osoby podpisującej dokument (czy osoba reprezentująca danego wykonawcę w czasie podpisu oferty była do tego uprawniona) oraz czy podpis został złożony w czasie ważności certyfikatu.


Weryfikację podpisów w tym zakresie umożliwia tzw. „znacznik czasu" czyli dane, dzięki którym można określić moment w którym zaszło określone zdarzenie, w tym przypadku, kiedy został podpisany dokument.


Znacznik Czasu jest doskonałym uzupełnieniem podpisu elektronicznego, jest trwale dołączony do  podpisywanego dokumentu.

Podpis elektroniczny potwierdza fakt podpisania dokumentu przez konkretną osobę, natomiast Znacznik Czasu informuje o tym, że dokument został przygotowany i podpisany przed oznakowaniem czasu.


Dokumenty ze Znacznikiem Czasu są zabezpieczone przed sfałszowaniem i antydatowaniem. Dzięki temu są w pełni wiarygodne dla wszystkich firm, instytucji, urzędów i klientów indywidualnych.

13 wyświetleń

Comments


bottom of page