top of page
  • Rodo.pl

USA bez tarczy

W dniu 16 lipca 2020 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał, jak się wydaje przełomowy wyrok w sprawie nr C-311/18, w którym unieważnił decyzję 2016/1250 w sprawie tzn. Tarczy Prywatności dotyczącej transferu danych na linii UE-USA.


Dla przypomnienia – Tarcza prywatności, to instrument, którego nadrzędnym celem jest bądź było umożliwienie podmiotom działającym w USA dobrowolne zastosowanie adekwatnych standardów ochrony danych osobowych i uzyskanie statusu podmiotów zapewniających należyty poziom ochrony danych osobowych. W efekcie „przynależności” do Tarczy prywatności, podmioty te uważane były jako rzetelni i bezpieczni partnerzy, którzy mogą być odbiorcami danych osobowych podmiotów europejskich.


U podstaw ww. wyroku TSUE, legło wyrażone stanowisko, że amerykańskie przepisy nie zapewniają ochrony danych osobowych klientów spoza USA przed działaniami agencji bezpieczeństwa . Zdaniem niektórych ekspertów, aby amerykańskie firmy  mogły odgrywać dotychczasową rolę na rynku europejskim, to niezbędna jest  zmiana przepisów dotyczących masowej inwigilacji w  USA.


Wyrok stanowi rewolucję w kwestii przepływu danych pomiędzy UE a USA, a jego konsekwencje prawdopodobnie poznamy wkrótce. Jedno można stwierdzić już dziś z cała pewnością -  zwiększy się  presja na państwa poza UE, by dostosowywały się do europejskich standardów ochrony danych osobowych, co w efekcie przede wszystkim oznacza poprawienie bezpieczeństwa  danych osobowych Europejczyków.Link do stanowiska UODO w tej sprawie: https://uodo.gov.pl/pl/138/1603

11 wyświetleń

Comments


bottom of page